XV. Erdőkerülő u. 29-45. Tűzvédelmi házirend

Tűzvédelmi Házirend

A Társasházra vonatkozó Tűzvédelmi Házirend az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, és végrehajtására vonatkozó 35/ 1996. (XII.28.)BM rendelet alapján készült.

Lakást és a közös használatú helyiségeket csak az eredeti rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.

A társasház területén és közvetlen környezetében tilos tűzveszélyes tevékenységet folytatni. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez előzetesen a Közös képviselő hozzájárulását kell kérni.

A társasházban éghető anyagot, folyadékot nem szabad olyan mennyiségben tárolni, amely eltér a rendeltetésszerű használattól.

Éghető folyadékok tárolásánál, kezelésénél, szállításánál az MSZ 9790 előírásait kell megtartani.

Égő cigarettacsikket, gyufát tilos eldobni, tüzet okozhat! A lépcsőházban, felvonókban és a pincében nyílt láng használata ill. a dohányzás tilos.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtő- és főzőberendezést szabad használni úgy, hogy a hozzá kiadott „Használati utasítás”-ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Az épületben PB-palackot tárolni, használni, PB-palackos készüléket üzemeltetni még ideiglenesen sem szabad.

Aki tűzet, vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 105 telefonszámon jelezni! (Tűzjelzési célra díjmentesen használható. )

Állampolgári kötelezettség, hogy a tűz jelzéséhez és tűzoltáshoz mindenki – ellenszolgáltatás nélkül – köteles rendelkezésre bocsátani telefonját és tűzoltásra alkalmas eszközét.

A tűzjelzéskor az alábbiakat kell közölni:

  • a tűz pontos helye (kerület, utca, házszám, lépcsőház és lakásszám stb.),
  • mi ég, és hogy mi van veszélyeztetve,
  • emberi élet van-e veszélyben,
  • a tűzet jelző személy neve és a jelzésre használt telefonszám. (Valaki maradjon a telefonkészülék mellett, mert visszahívás valószínű!)

A tűz jelzését követően meg kell próbálkozni a tűz eloltásával, szükség szerint ehhez segítséget kérni. (eközben saját tulajdontársaink testi épségének biztosítására legyünk tekintettel.)

Ha a tűz rendelkezésre álló eszközökkel el nem oltható, riasztani kell a társasházban tartózkodókat és a lépcsőházon keresztül fegyelmezetten a szabadba, kell vonulni. (Az idős, beteg és magatehetetlen emberek, valamint a gyermekek mentésére fokozottan figyelni kell!)

Amennyiben a lépcsőházban a füst miatt romlanak a látási viszonyok, a fölszintről a pincébe vezető lépcső elején található „füstmentességet biztosító ablak” szekrényében található működtető kart meg kell húzni!

Tűz esetén a kiürítési útvonal a közlekedési útvonallal azonos. Az útvonalat eltorlaszolni, leszűkíteni, ott idegen tárgyakat elhelyezni ideiglenesen sem szabad. A lépcsőházból a XI. emeleten lévő átjárón keresztül át lehet menni a szomszédos lépcsőházba.

Amennyiben a tűzoltók megérkeznek, a tűz oltását vezető utasításainak mindenki köteles engedelmeskedni és részére a kért tájékoztatást megadni.

A kerületi tűzoltóság címe, telefonszáma:

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV. és XV. kerületi Parancsnoksága Budapest, IV. ker. Szent László tér 1.  Tel: 459-2300

Budapest, 2009. december 2.

.